การลงทุนในการกีฬาและสันทนาการ

การกีฬาและสันทนาการ ในปัจจุบันกีฬานั้นเป็นสิ่งที่หลายๆภาคส่วนมีการให้ความสำคัญอย่างมาก ด้วยการสนับสนุนที่ดีมากขึ้น ทำให้กีฬานั้นเป็นที่ยอมรับมากขึ้นและนำไปสู่การเล่นกีฬาที่มากขึ้นด้วย

ดังนั้นแล้วรัฐบาลโดยส่วนใหญ่ในประเทศต่างๆนั้นก็เล็งเห็นถึงความสำคัญและมีการพัฒนาอย่างเสมอ รัฐบาลของคุณจะปิดช่องว่างเงินทุนโครงสร้างพื้นฐานสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาและนันทนาการของเทศบาลอย่างไร ตามการ์ดรายงานโครงสร้างพื้นฐานของแคนาดาปี 2019 จำนวนโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลที่น่าตกใจนั้นอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่หรือแย่มาก

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาและนันทนาการในสภาพที่ถูกทอดทิ้งถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับการดำเนินการทั่วประเทศ จำเป็นต้องมีการฟื้นฟูหรือเปลี่ยนสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ในอีกห้าถึง 10 ปีข้างหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าบริการของพวกเขาจะตอบสนองความต้องการของชุมชนต่อไป น่าเสียดายที่ค่าใช้จ่ายเหล่านี้มักตกอยู่ที่เขตเทศบาล

การขาดแคลนเงินทุนโครงสร้างพื้นฐานทำให้เกิดภาระแก่เทศบาลทั่วแคนาดา ชุมชนหลายแห่งประสบปัญหาในการหาทุนเพื่อดูแลรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาและนันทนาการสำหรับพลเมืองของตน รัฐบาลจำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติการสำหรับการจัดการและซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ในสภาพทรุดโทรม

รัฐบาลของคุณจะสนับสนุนการเข้าถึงกีฬาและนันทนาการสำหรับกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้หญิงและเด็กผู้หญิง ชนพื้นเมือง คนในชุมชนชนบทและห่างไกล และคนพิการอย่างไร

หลังโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการจัดโปรแกรมกีฬาและนันทนาการของชุมชน นอกจากนี้ เหตุการณ์ระดับท้องถิ่นและระดับโลกเมื่อเร็วๆ นี้ได้สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพของผู้หญิงและเด็กหญิง และทั้งชุมชนคนผิวสีและชนพื้นเมืองในแคนาดา ในการตอบสนองต่อสิ่งนี้

จำเป็นต้องมีความพยายามประสานงานเพื่อ  ทางเข้า gclub ใหม่   แก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในระบบกีฬาและนันทนาการ รัฐบาลระดับจังหวัดและดินแดนสามารถเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญสำหรับการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความไม่เท่าเทียมกันและการเข้าถึงบริการ ตัวอย่างเช่น Nova Scotia เสนอกองทุนกีฬา Equity, Diversity and Inclusion

เพื่อสนับสนุนการเขียนโปรแกรมสำหรับชุมชนที่ด้อยโอกาส โครงการต่างๆ เช่น โครงการกิจกรรมออกกำลังกายหลังเลิกเรียนในดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือให้ทุนสนับสนุนแก่โรงเรียนและองค์กรต่างๆ เพื่อจัดทำโปรแกรมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กหลังเลิกเรียน

การรณรงค์ให้องค์กรท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ เอกชน และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรล้วนมีบทบาทสำคัญในการเล่นกีฬาและนันทนาการของชุมชนในเขตเทศบาลของเรา องค์กรทั้งหมดเหล่านี้สามารถได้รับประโยชน์จากกรอบนโยบายที่แข็งแกร่งซึ่งได้รับการออกแบบ

โดยเจตนาเพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน กีฬาและนันทนาการเป็นบริการที่สำคัญที่สามารถนำไปสู่ประโยชน์มากมายในชุมชนของเรา แต่ผลลัพธ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องจัดให้มีผู้สมัครและพรรคการเมืองของตนเพื่อพิจารณาประเด็นเหล่านี้และสนับสนุนการสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการจากรัฐบาลระดับจังหวัดและในอาณาเขต

Continue Reading